Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności ranking-portali-randkowych.pl

(23.10.2020)

Ochrona danych stanowi ważną kwestię dla firmy Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luksemburg Luksemburg („Interdate S.A.”). Dlatego też przetwarzamy dane naszych klientów wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, jeżeli je nam udostępnisz, odwiedzając tę stronę internetową w celu porównania usług randkowych („ranking-portali-randkowych.pl”) i mamy prawo do gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania tych danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”).

Dane dziennika

Kiedy uzyskujesz dostęp do strony głównej naszej firmy, z przyczyn technicznych Twoja przeglądarka automatycznie przesyła następujące dane („dane dziennika”) na nasz serwer internetowy. Dane te zapisywane są przez nas w plikach dziennika:

  • data i godzina dostępu, adres URL witryny odsyłającej, żądany plik, wolumen przekazywanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny dostawcy usługi dostępu do internetu

Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących danej osoby fizycznej. Informacje te są niezbędne z technicznego punktu widzenia do poprawnego wyświetlania żądanych treści strony internetowej, a w przypadku korzystania z ofert internetowych – obowiązkowe. Dane dziennika są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz w celu zoptymalizowania obecności naszej firmy w internecie i podstawowej technologii. Następnie są one usuwane.

Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy wyżej wymienione dane osobowe w następujących celach:

  • Utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych stron internetowych poprzez wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa, nielegalnym zachowaniom oraz innym działaniom przestępczym lub działaniom prowadzonym z zamiarem wyrządzenia szkody, a także analiza treści

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. O ile nie stwierdzono inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub, wyraźnie wyrażone przez użytkownika przyzwolenie zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeżeli powyższe dane są dalej przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel gromadzenia danych, jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkowników o nowym celu, zanim podejmiemy dalsze przetwarzanie danych. W ten sposób masz możliwość sprzeciwiania się przetwarzaniu swoich danych w innych celach.

Przesyłanie danych

Wszelkie przesyłane przez Ciebie dane będą traktowane poufnie. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Dane zasadniczo nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że użytkownik wyda na to zgodę lub jesteśmy uprawnieni albo zobowiązani prawnie do przekazania tychże danych.

Przesyłamy dane osobowe do sądów, urzędów podatkowych czy organów nadzorczych, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub do egzekwowania, wykonywania albo obrony praw. Podejmujemy wszelkie kroki, by zapewnić odpowiednie i uzasadnione gwarancje ochrony Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług, przesyłamy dane osobowe do wyżej wymienionych celów następującym przedsiębiorstwom lub kategoriom spółek:

· insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Monachium, Niemcy. Nasz dostawca usług jest odpowiedzialny za obsługę naszej platformy, dalszy rozwój oprogramowania, obsługę klienta i marketing.

· R&T Media Network, Nassaulaan 36, 2341 EE OEGSTGEEST, Holandia. Korzystamy z rozwiązania platformy REVIEWTYCOON do tworzenia porównawczych stron internetowych dostarczanych przez R&T Media Network. Informacje wygenerowane w ten sposób są przechowywane na serwerach R&T Media Network.

Przekazywanie danych adresatom spoza UE odbywa się tylko wtedy, gdy wymaga tego określony cel, i tylko na podstawie standardowych przepisów UE dotyczących umów. Gwarantuje to, że Twoje dane są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych również w Stanach Zjednoczonych (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) z dnia 12 lipca 2016 r., notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176, Dziennik Urzędowy L 207/1 z dnia 1.8.2016 r.).

Okres przechowywania

W przypadku gdy podczas gromadzenia danych nie podano okresu ich przechowywania (np. w ramach oświadczenia o wyrażeniu zgody), dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie są już wymagane do celów przechowywania, chyba że ustawowe zobowiązania do prowadzenia rejestrów zapobiegają ich usunięciu (np. obowiązki wynikające z prawa podatkowego i handlowego w zakresie przechowywania dokumentacji).

Ochrona danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych, które przechowujemy i przetwarzamy w naszej firmie, chroniąc je przed manipulacją, utratą poufności i zniszczeniem oraz uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Środki bezpieczeństwa naszej firmy są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Prawa osób, których dane dotyczą zawierają: prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, prawo do sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z obowiązującym prawem na Twoje żądanie poinformujemy Cię na piśmie, czy przechowujemy w naszej firmie Twoje dane osobowe, a jeśli tak – to jakie. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość sprawdzenia tych danych samodzielnie, a w stosownych przypadkach – mogą je poprawić bądź usunąć. Jeżeli pomimo wysiłków naszej firmy w zakresie bezpieczeństwa danych i ich poprawności przechowywane przez nas informacje są nieprawdziwe, a użytkownik nie jest w stanie ich sprostować, zrobimy to na jego żądanie.

Masz także prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę. Ponadto możesz zażądać podania danych dostarczonych naszej firmie w formie strukturalnej, standardowej i nadającej się do odczytu maszynowego. Możesz również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.

Ponadto masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, chyba że uniemożliwiają to ustawowe obowiązki prowadzenia rejestrów. Usuwamy dane, gdy nie są nam już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, lub jeżeli cofniesz swoją zgodę w tym zakresie, a inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania danych nie istnieje. Ponadto usuwamy dane, jeśli przetwarzanie ich było nielegalne z nieznanych nam powodów lub jeżeli użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie ma wcześniej uzasadnionych celów związanych z ich przetwarzaniem. Twoje dane zostaną również usunięte, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani. Nasza firma wdrożyła również środki techniczne, dzięki którym wszyscy odbiorcy Twoich danych będą świadomi Twojego żądania na temat usunięcia lub sprostowania danych. Dotyczy to tylko przypadków, w których ujawniliśmy lub podaliśmy te dane do wiadomości publicznej. Wszystkie łącza, kopie i replikacje Twoich danych osobowych zostaną usunięte.

Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przyszłe przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie sprawia, że przeszłe przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

Przekazywanie danych naszej firmie odbywa się dobrowolnie. Dane te są jednak niezbędne do dalszego zawarcia umowy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Jeśli nie chcesz ujawniać swoich danych, w niektórych okolicznościach umowa może stać się nieskuteczna, a my nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania. Dostarczenie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych naszej firmy to:

[email protected] , a adres pocztowy to:

Interdate S.A. C-Date Data Protection Officer
13 rue du Commerce
L-1351 Luksemburg
Luksemburg

Masz również prawo złożyć skargę na temat przetwarzania danych przez naszą firmę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Organem nadzorczym ochrony danych odpowiedzialnym za nasze przedsiębiorstwo jest:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Jako osoba, której dane dotyczą, masz możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego ochrony danych w swoim kraju: ( https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 ).

Analizy oparte na śledzeniu, narzędzia do remarketingu

W celu ciągłego doskonalenia i optymalizacji naszej oferty korzystamy z tzw. technologii śledzenia ruchu.

Google Analytics

ranking-portali-randkowych.pl korzysta również z Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – są to usługi analityki internetowej świadczone przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerach klientów, aby pomóc analizować to, jak użytkownicy korzystają z witryny internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu z tej strony (w tym adres IP) będą przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje, by ocenić, jak klienci korzystają ze strony, sporządzić analizę działalności na stronach internetowych dla operatorów stron internetowych oraz by świadczyć inne usługi związane ze stroną internetową i korzystaniem z Internetu. W stosownych przypadkach Google również przekaże te informacje stronom trzecim, w zakresie, w jakim jest to przewidziane przez prawo, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w ich imieniu. Google nie powiąże adresu IP z żadnymi innymi danymi, które posiada. Klienci mogą uniemożliwiać instalację plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swoich przeglądarkach. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony może być niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, klienci deklarują swoją zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Google w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych, przejdź na stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

W naszej analizie użytkowników wykorzystujemy narzędzie Universal Analytics. Dzięki temu uzyskujemy informacje o korzystaniu z naszych ofert na różnych urządzeniach („aktywność na różnych urządzeniach”). Używamy technologii plików cookie nadającej użytkownikom pseudonim – pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie przesyłają danych do Google. Gromadzenie i przechowywanie danych można w każdej chwili wyłączyć za pomocą wtyczki przeglądarki Google ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). Wyłączenie należy wykonać na wszystkich systemach, których używasz, na przykład na innej przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym. Więcej informacji na temat Universal Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Włączone są następujące funkcje reklamowe Google Analytics:

  • Remarketing Google Analytics
  • Raporty liczby wyświetleń sieci reklamowej Google
  • Raporty demograficzne Google Analytics i raporty na temat zainteresowań
  • Zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics gromadzenia danych poprzez pliki cookie i identyfikatory reklamowe

Te funkcje reklamowe umożliwiają Google Analytics zbieranie dodatkowych danych na temat użytkowników za pośrednictwem reklamowych plików cookie Google (więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www. oogle.com/policies/technologies/types/ ) i identyfikatorów danych zebranych za pomocą standardowej implementacji Google Analytics.

Cloudflare

Aby chronić przed atakami i złośliwymi botami oraz by zoptymalizować czas ładowania naszych stron internetowych, korzystamy z usług naszego partnera technologicznego Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Wszystkie dane przekazywane tej stronie internetowej lub z niej przesyłane (w tym Twój adres IP) są przetwarzane za pośrednictwem ogólnoświatowego systemu dostarczania treści („Content Delivery Network”) Cloudflare. Domyślnie wykorzystywane jest najbliższe centrum danych. Cloudflare prowadzi ośrodki przetwarzania danych na terenie UE. W przypadku ośrodków przetwarzania danych spoza UE zastosowanie mają „standardowe klauzule umowne UE”. Aby rozpoznawać ataki i bronić przed nimi, Cloudflare przechowuje dane dostępu, które zazwyczaj są usuwane w ciągu 4 godzin, a najpóźniej – w ciągu 3 dni. Więcej informacji na temat Polityki prywatności Cloudflare można znaleźć na stronie: https://www.cloudflare.com/security-policy . Szczegóły dotyczące tego, co dokładnie przechowuje Cloudflare, znajdują się na stronie: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ . Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych przez Cloudflare w sposób opisany powyżej.

Pliki cookie

Niektóre usługi oferowane przez ranking-portali-randkowych.pl wymagają ustawienia tak zwanych plików cookie. W związku z tym ranking-portali-randkowych.pl wyraźnie informuje klientów o korzystaniu z plików cookie.

Pliki cookie to fragmenty tekstowe, które są przechowywane przez ograniczony czas (tzw. „sesyjne pliki cookie”) w tymczasowej pamięci komputera lub na dysku twardym komputera (tzw. „trwałe pliki cookie”). Pliki cookie zawierają na przykład informacje o wcześniejszym dostępie użytkowników do odpowiedniego serwera, a także informacje o tym, których ofert zażądano lub jakie metody płatności zostały uzgodnione podczas poprzednich transakcji. Głównym celem plików cookie jest przechowywanie ustawień osobistych na stronach internetowych, przygotowywanie ofert dostosowanych do potrzeb klientów, jak i projektowanie korzystania z usług w sposób możliwie najbardziej wygodny, ponieważ klienci mogą odwiedzać te strony bez konieczności każdorazowego wybierania wszystkich ustawień. Pliki cookie nie są natomiast wykorzystywane do samodzielnego odtwarzania programów lub wgrywania wirusów na komputery klientów.

ranking-portali-randkowych.pl używa sesyjnych plików cookie, plików cookie partnerów i podmiotów powiązanych, a także trwałych plików cookie.

Trwałe pliki cookie:

ranking-portali-randkowych.pl używa tak zwanych „trwałych plików cookie” w celu przechowywania osobistych ustawień użytkowania, które klient wprowadza podczas korzystania z usług oferowanych przez ranking-portali-randkowych.pl. Z jednej strony gwarantuje to, że po powrocie na strony ranking-portali-randkowych.pl klienci znów znajdą swoje ustawienia osobiste, a z drugiej – automatycznie różnicuje status członkostwa klientów, pokazuje, czy widzieli już konkretne kampanie informacyjne i reklamowe, oraz czy wzięli już udział w ankiecie. Korzystanie z trwałych plików cookie ma na celu zindywidualizowanie i poprawę usług oferowanych przez ranking-portali-randkowych.pl.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Zawierając umowę o świadczeniu usług, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do wyżej wymienionych celów przez Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luksemburg Luksemburg lub przez strony trzecie, które działają w imieniu i na rzecz Interdate S.A..

Poinformowano mnie o tym, że Interdate S.A. zarejestruje moją zgodę.

Ponadto poinformowano mnie, że dane osobowe dotyczące mojej osoby, które są gromadzone w ramach wyżej wymienionych celów, będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Poinformowano mnie, że przetwarzanie moich danych odbywa się na zasadzie dobrowolności oraz że mogę odmówić zgody na przetwarzanie moich danych lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przyszłe przetwarzanie danych, z czym nie będą wiązały się żadne negatywne skutki.

Aby cofnąć zgodę, wystarczy wysłać wiadomość z adresem IP używanym do odwiedzenia tej strony internetowej na adres:

[email protected]

Poinformowano mnie, że mogę cofnąć moją zgodę faksem na numer: 00 44 207 691 78 03 lub drogą pocztową na adres: Interdate S.A. C-Date Customer Service / Revocation of Consent or Data Correction, 13 rue du Commerce L- 1351 Luksemburg Luksemburg.